ביבלוגרפיה: ציפורי, א', יוסף, י', חלפון, נ' (2022).מגמות בגשם כבד בישראל בתקופה 1951-2021 .דו"ח מחקר מס' 40000-804-2022-0000004 .השירות המטאורולוגי.