בעלי חיים מבוייתים.

חוף הים של פארק גדור זימן לנו מפגש עם כמה מבעלי החיים שבוייתו על ידי האדם. אף כי בוייתו,זה לא מכבר,אין בעלי החיים האלה חשים בנכחותה של המצלמה ברם:עין העדשה הצליחה לקלוט אותם ברגעיהם המענינים מלאי האומר.

והתמונות,הרי הן כאן:

גלרית התמונות.

מנחם.